23-10-2014

 

Przedstawiamy odpowiedź Urzędu Miekjskiego w Kórniku na uchwałę Zebrania Wiejskiego wsi Kamionki nr 6/09/2014 dotyczącą poprawy dróg na Os. Długim i Os. Kresowym.

Link

23-10-2014

 

Wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do wygranej w BOGK 2015

Zadania nr 22 "Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Kamionkach" (Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie)

bardzo dziękuję za wsparcie i oddane głosy.

                                           Sołtys Wsi, Małgorzata Walkowiak

 


21-10-2014

 

W związku z wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014 roku, przypominamy, że aby móc głosować w wyborach samorządowych na terenie gminy, w której się stale zamieszkuje* należy być wpisanym do Rejestru Wyborców.


Według ustawy oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej:

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.


Wyborcy stale zamieszkali* na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt...

21-10-2014

 

Przedstawiamy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015.

Wśród laureatów jest zadanie dotyczące Kamionek.


Komisja ustaliła, kolejność zadań wg. ilości oddanych głosów, które zostaną zrealizowane w roku 2015 do łącznej kwoty 700.000,00 zł


1)   Zadanie nr 11 z liczbą głosów 1232 za kwotę 200.000,00 zł (Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach) zgłoszone przez Pana Kazimierza Głucha;

Więcej >>

19-10-2014
19-10-2014

 

16-10-2014

 

Na terenie Kamionek przez dwa dni: 28 i 29 października będzie miała miejsce zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Odpady będa zbierane przez mobilny punkt zbierania odpadów problemowych.

W wyznaczonym dniu można wystawić: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery.

Odpady należy wystawić przed posesje przed godziną 8.00. Nie nalezy wystawiać odpadów komunalnych ani takich, które mozna dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w Czołowie.

Zbiórka dotyczy odpadów z gospodastw domowych, firmy z terenu Gminy Kórnik zgłaszają potrzebę odbioru tego typu odpadów...

Więcej wpisów znajduję się w Archiwum
Strona zoptymalizowana do pracy z przeglądarkami: FireFox 3.5+, MS Explorer 8+, Opera 10+, Safari 4+ i rozdzielczości 1024x768+