18-12-2014

 

Zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty bębniarskie w piątek 19 grudnia o godzinie 13.00. Zajęcia prowadzone będą przez Panią Ewę Wodzyńską w remizie OSP w Kamionkach.


18-12-2014

 

 

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2015 rok (link)

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2015-2022 (link)

 

18-12-2014


Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionkach, w którego skład wejdą docelowo: przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Więcej informacji (link)


18-12-2014

 

08-12-2014


Jesteś mamą lub tatą dziecka z niepełnosprawnością? Potrzebujesz pomocy albo chcesz pomagać? Jesteś wrażliwy na potrzeby innych? Masz nietuzinkowe pasje? - Możesz pomóc!

Przyjdź na spotkanie organizacyjne mające na celu zainicjować stowarzyszenie/fundację, które będzie wspierać i pomagać innym.

10 grudnia 2014 r.

Ratusz w Bninie – ul. Rynek 1, Kórnik-Bnin

Godz. 18:30


05-12-2014

 

Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki:

"W dniu 3 grudnia 2014 r. media poinformowały o incydencie w ukraińskiej elektrowni jądrowej  Zaporoże znajdującej się ok. 700 km od granic Polski. Z informacji, jakie od ukraińskiego dozoru jądrowego otrzymała Państwowa Agencja Atomistyki wynika, że 28.11.2014 r. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony (spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora). Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a  tym bardziej dla mieszkańców Polski – ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Na podstawie powyższych informacji Państwowa Agencja...

03-12-2014

 

W dniu 09.12.2014 (wtorek) o godzinie 19:00 w świetlicy OSP Kamionki odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojska Polskiego, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb Kamionki - przestrzeni operacyjnej dla lotniska Poznań-Krzesiny (tzw. Strefy Zrzutu).


Więcej wpisów znajduję się w Archiwum
Strona zoptymalizowana do pracy z przeglądarkami: FireFox 3.5+, MS Explorer 8+, Opera 10+, Safari 4+ i rozdzielczości 1024x768+